Alimentatie intakebalie
088 629 00 40 (lokaal tarief)
Of stel uw vraag via WhatsApp
Landelijke Alimentatie Desk

Indexatie van alimentatie

De wettelijke indexering van de alimentatie vindt jaarlijks plaats op basis van het loonindexcijfer. Indien de partijen (ex-partners) niet anders hebben afgesproken, wordt de alimentatie elk jaar per 1 januari geïndexeerd. De indexering geldt voor kinder- en partneralimentatie en voor zowel door de rechter bekrachtigde alimentatie als voor onderling overeengekomen alimentatie.

Jaarlijks wordt het percentage dat toegepast mag worden op de alimentatie vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie. De indexering van de alimentatie in 2018 bedraagt 1,5%. Dit is het percentage dat u zelf mag toepassen op de alimentatie. U hoeft hiervoor niet naar de rechter. De alimentatieplichtige is verplicht het nieuwe bedrag te betalen.

Let op: het is mogelijk dat de rechter of de partijen zelf een andere regeling hebben vastgesteld (zie hieronder).

Is er een andere regeling afgesproken?

Zoals gezegd kan de indexering van de alimentatie plaatsvinden zonder dat daar verdere afspraken over zijn gemaakt. De mogelijkheid tot indexering is namelijk wettelijk vastgelegd. Het is wel mogelijk dat partijen deze regel uitsluiten in het echtscheidingsconvenant of een andersoortige regeling overeenkomen dan de jaarlijkse indexering. In dat laatste geval gelden de afgesproken regels over de indexering.

In de meeste gevallen komen partijen overeen dat de alimentatie jaarlijks automatisch wordt aangepast, zonder dat daar een rechterlijke uitspraak voor nodig is of dat daar nadere afspraken over gemaakt moeten worden. Op dit uitgangspunt bestaat echter een aantal uitzonderingen:

  • uitsluiting van de indexering tijdens het overeenkomen van de alimentatieregeling (bijvoorbeeld vanwege een vast inkomen dat niet jaarlijks geïndexeerd wordt);
  • wanneer vóór 1 januari 1973 de hoogte van de alimentatie in een uitspraak van de rechter of overeenkomst gekoppeld is aan de ontwikkeling van het inkomen, loon of prijzen;
  • de indexering is door partijen of de rechter voor een bepaalde duur geschorst;
  • wanneer partijen of de rechter een andere vorm van indexering dan de jaarlijkse indexering hebben vastgelegd.

In deze gevallen geldt de jaarlijkse automatische indexering niet en vindt u in het echtscheidingsconvenant, de echtscheidingsbeschikking of in een andere alimentatieovereenkomst de toepasselijke indexeringsregeling terug.

Gewijzigde omstandigheden

Het is goed mogelijk dat er zich in de loop van de tijd gewijzigde omstandigheden voordoen. Dat kan een reden zijn om de afspraken over de alimentatie aan te passen. Het wijzigen van de alimentatieafspraken kan via twee wegen worden bereikt:

  • via onderling overleg. Samen met uw ex-partner kunt u een andere regeling overeenkomen voor wat betreft de indexering;
  • via de rechter. U heeft hier een advocaat voor nodig.

Een alimentatieadvocaat helpt u een wijziging van de alimentatie te realiseren via de rechter.

Alsnog indexering van de alimentatie over afgelopen jaren?

Dat kan! Soms komt het voor dat de alimentatie onterecht niet is geïndexeerd. Wat hier ook de reden voor is, als uw ex-partner de alimentatie nooit heeft geïndexeerd mag u dit alsnog met terugwerkende kracht verzoeken (met een maximum van vijf jaren). Deze regel geldt voor de kinderalimentatie en partneralimentatie.

Mogelijk werkt uw ex-partner niet mee aan een indexering met terugwerkende kracht. In die gevallen staan de advocaten van De Landelijke Alimentatiedesk u graag bij om de alimentatie alsnog te incasseren. Neem contact op met onze juristen van de Alimentatie Intakebalie die u kunnen adviseren over de te nemen stappen en waar nodig kunnen doorverwijzen naar een advocaat in uw eigen regio.

Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 40(lokaal tarief)
Ook 's-avonds en in het weekend
Mail direct uw vraag via de website. Een advocaat neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Gespecialiseerd in alimentatie

  • 7 dagen per week bereikbaar

  • Ook pro deo mogelijk
Landelijke Alimentatie Desk krijgt een 7.4 van 10 op basis van 601 beoordelingen.
Alimentatie intakebalie: 088 - 629 00 40
Maandag t/m donderdag
08.00 tot 20:00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 18:00 uur

Zaterdag:
12.00 tot 16.00 uur

Zondag:
12.00 tot 16.00 uur

(tijdens feestdagen gesloten)


www.alimentatiedesk.nl