Alimentatie intakebalie
088 629 00 40 (lokaal tarief)
Of stel uw vraag via WhatsApp
Landelijke Alimentatie Desk

Keurmerk

U kunt van al onze deelnemers een persoonlijke en klantgerichte benadering verwachten. De Alimentatiedesk streeft naar de beste service en vakkundigheid bij alle deelnemers. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij: vertrouwelijke informatiebehandeling, optimale bereikbaarheid en een hoge reactiesnelheid. Om deze beloften waar te kunnen maken is dit keurmerk in het leven geroepen.

Uw garantie voor service en vakkundigheid

Met het keurmerk bieden wij u de garantie van de juiste keuze voor een juridische specialist. Het keurmerk waarborgt vakkundigheid, gecombineerd met service. Alle deelnemers binnen het netwerk zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand en worden regelmatig getoetst op het naleven van de afspraken en richtlijnen die gelden voor een familierecht advocaat. Een door ons geselecteerde deelnemer is dus altijd de juiste keuze.

De beste service

Goede service is een persoonlijke ervaring. De beoordeling hiervan is afhankelijk van persoonlijke verwachtingen. Wij garanderen een hoge service door heldere afspraken over wat u mag verwachten van de dienstverlening. De afspraken tussen u en uw advocaat worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Klanttevredenheid

De Alimentatiedesk houdt doorlopend onderzoek naar de klanttevredenheid. Deze onderzoeken worden beschouwd als een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van dienstverlening. Bij het afsluiten van de zaak vragen wij u dan ook een oordeel te geven over de geboden dienstverlening. Met behulp van uw terugkoppeling krijgen wij inzicht in welke aspecten van de dienstverlening aandacht verdienen of verbetert moeten worden. Op die manier kunnen we de belofte van juridische dienstverlener met de beste service blijven waar maken.

Klachtenregeling

De deelnemers in ons netwerk doen er alles aan om u zo goed mogelijke van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over bepaalde aspecten van de dienstverlening. In dat geval kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling:

Interne klachtenprocedure:

1.       Alle deelnemers van de alimentatiedesk hebben een interne klachtenprocedure en een klachtenfunctionaris. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor (deelnemer) benadert met een klacht wordt de betreffende medewerker hiervan op de hoogte gesteld.

2.       Wanneer een cliënt een klacht indient bij de betrokken medewerker zal deze medewerker de klachtenfunctionaris hiervan in kennis stellen.

3.       De betrokken medewerker probeert samen met de cliënt tot een oplossing te komen, eventueel samen met de klachtenfunctionaris van kantoor. Als de cliënt dat wenst zal de klachtenfunctionaris betrokken worden bij de algehele behandeling van de klacht.

4.       De betrokken medewerker en/of klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht.

4a.       De klacht wordt binnen 3 werkdagen bevestigd.

4b.       Binnen 10 werkdagen wordt de klacht beantwoord. Mogelijk wordt de cliënt daarbij gevraagd om een mondelinge toelichting. De reactie op de klacht wordt schriftelijk gegeven en in begrijpelijke taal. Een mondelinge toelichting kan nodig worden geacht. De maximale termijn voor de gehele afhandeling van de klacht is een maand.

4c.        Alle klachten worden geregistreerd, waarbij de kopieën van de klacht en de afhandeling daarvan voor 5 jaar worden bewaard.

5.       Wanneer, naar het oordeel van de cliënt, de klacht niet in tevredenheid is afgehandeld heeft de cliënt de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan een andere externe geschillencommissie.

Externe klachtenprocedure

Komt u er zelf met de betreffende deelnemer uit ons netwerk niet uit dan kunt u een klacht indienen bij een externe klachtenbehandelaar.  Er zijn 2 mogelijkheden:

1. De klachten en geschillenregeling bij de Geschillencommissie advocatuur

De geschillencommissie advocatuur is samengesteld uit een rechter, vertegenwoordiger van de Consumentenbond of het bedrijfsleven en een door de Orde voorgedragen advocaat. U kunt u klacht alleen voorleggen bij de geschillencommissie als de betreffende advocaat of het kantoor is aangesloten.

Stichting Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509LP Den Haag
Tel. 070-3105310

www.sgc.nl

2. Tuchtrechtspraak

De hierboven genoemde regelingen gaan met name over de relatie tussen de cliënt en de medewerker en hebben min of meer een vrijwillig karakter. Daarnaast voorziet de wet in tuchtrechtspraak. Het tuchtrecht is gericht op de bescherming van de cliënt, maar ook op onderlinge omgang tussen collega's. Ook bij deze instanties zal men in eerste instantie streven naar een minnelijke schikking van het probleem. In geval van een klacht kunt u zich richten tot de lokale Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement van het betreffende advocatenkantoor. Lees meer over de tuchtrechtspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 40(lokaal tarief)
Ook 's-avonds en in het weekend
Mail direct uw vraag via de website. Een advocaat neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Gespecialiseerd in alimentatie

  • 7 dagen per week bereikbaar

  • Ook pro deo mogelijk
Landelijke Alimentatie Desk krijgt een 7.4 van 10 op basis van 601 beoordelingen.
Alimentatie intakebalie: 088 - 629 00 40
Maandag t/m donderdag
08.00 tot 20:00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 18:00 uur

Zaterdag:
12.00 tot 16.00 uur

Zondag:
12.00 tot 16.00 uur

(tijdens feestdagen gesloten)


www.alimentatiedesk.nl