Alimentatie intakebalie
088 629 00 40 (lokaal tarief)
Of stel uw vraag via WhatsApp
Landelijke Alimentatie Desk

Woordenboek

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Aanhangig maken
Met een zaak of geschil naar het gerecht stappen, door bij het bevoegde gerecht of de bevoegde rechter bijvoorbeeld een verzoek tot dagvaarding in te dienen.

Aansprakelijk voor schulden
Na de scheiding bent u niet meer aansprakelijk voor de schulden die uw ex-partner na de scheiding maakt. Maar let wel, na de scheiding kunt u nog wel aansprakelijk zijn voor de schulden die uw ex-partner tijdens het huwelijk heeft gemaakt. Ook al heeft u deze schulden eerlijk verdeeld. Schuldeisers kunnen bij u aankloppen, als uw ex-partner zijn deel van de schuld niet voldoet. Het is van belang om in het echtscheidingsconvenant de onderlinge afspraken over de schulden goed vast te leggen.

Absolute competentie of bevoegheid
Bij het uitbrengen van een dagvaarding spelen in het algemeen twee vragen een rol. Ten eerste moet altijd worden vastgesteld welke 'soort' rechter bevoegd is om een zaak te behandelen. In de meeste gevallen zal het dan gaan om vast te stellen of men bij de 'gewone' rechter of bij de kantonrechter moet zijn. Dit is de vraag van de absolute competentie. Ten tweede moet men vaststellen in welk arrondissement de rechter dient te worden benaderd. Dit is de vraag van de relatieve competentie.

Advocaat
Raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Een advocaat moet zijn ingeschreven bij de rechtbank en is ook lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Advocaat-Generaal (A-G)
Advocaat-Generaal (A-G.) 1. Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij een gerechtshof. Zijn taak komt overeen met die van de officier van justitie bij de rechtbank. 2. Bij de Hoge Raad: adviseur van de Hoge Raad. Deze advocaat-generaal werkt niet voor het Openbaar Ministerie.

Alimentatie

Dit is een periodieke, vaak maandelijkse, geldelijke uitkering die de alimentatieplichtige moet betalen aan de alimentatiegerechtigde.

Zie ook:

Alimentatiegerechtigde
De partner of het kind dat recht heeft op alimentatie.

Alimentatieherziening
Als de financiële omstandigheden wijzigen kan er bij de rechtbank herziening van de alimentatieverplichting gevraagd worden. Deze aanvraag kan door beide partijen via aan advocaat worden ingediend.

Alimentatieplichtige
Degene die (door de rechter) verplicht is om alimentatie aan de andere partner of een kind te betalen.

Appél
Hoger beroep; de mogelijkheid om, als men het niet eens is met een rechterlijke uitspraak, een nieuwe uitspraak van een hogere rechter te vragen. Als een zaak bij de rechtbank heeft gediend en hoger beroep wordt ingesteld, dan wordt de zaak behandeld door het gerechtshof. In beroep gaan bij de Hoge Raad heet 'cassatie'.

Arrest
Uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad.

Arrondissement
Rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank en een arrondissementsparket. Zie ook: Ressort

Landelijke Alimentatie Desk krijgt een 7.4 van 10 op basis van 601 beoordelingen.
Alimentatie intakebalie: 088 - 629 00 40
Maandag t/m donderdag
08.00 tot 20:00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 18:00 uur

Zaterdag:
12.00 tot 16.00 uur

Zondag:
12.00 tot 16.00 uur

(tijdens feestdagen gesloten)


www.alimentatiedesk.nl